დამხმარე მომსახურება

სხვის საკუთრებაში არსებული მიწოდების პუნქტის ოპერირება
ყოველთვიური საფასური 500 ლარი