სისტემით მოსარგებლეთათვის

მიერთების წერტილების კოდები
მიღებისა და მიწოდების პუნქტების უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდები

მიღებისა და მიწოდების ვირტუალური პუნქტების საიდენტიფიკაციო კოდები
მიღებისა და მიწოდების ვირტუალური პუნქტების საიდენტიფიკაციო კოდები

ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა
ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა

დღიური რენომინაციის ფორმა
დღიური რენომინაციის ფორმა

სისტემით მოსარგებლეთა რეესტრი
სისტემით-მოსარგებლეთა-რეესტრი

ბუნებრივი გაზის მიღების და გაცემის პირობები
ბუნებრივი გაზის მიღების და გაცემის პირობები

ნომინაციის უარყოფის აქტი
ნომინაციის უარყოფის აქტი

დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა
დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა

დადასტურებული ნომინაციის აქტი
დადასტურებული ნომინაციის აქტი
 

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ხელშეკრულება
ტრანსპორტირების ხელშეკრულება

ბუნებრივი გაზის ტრასპორტირების სისტემაზე მიერთების ხელშეკრულება
მიერთების ხელშეკრულება

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი

ტრანსპორტირების განაცხადი
ტრანსპორტირების განაცხადი

ბუნებრივი გაზის ქსელი წესები
ბუნებრივი გაზის ქსელი წესები