ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

6/23/2017
 გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 26 ივნისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება  გარდაბნის რაიონის, გაჩიანის   გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე.ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. „საქართველოს...
6/19/2017
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გაცნობებთ, რომ 2017 წლის, 16 ივნისს ოდორანტის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელებულიყო: აჭარის გამზომი კვანძის,  ქუთაისი 1-ის, ხონის, სენაკის, ხობის, ფოთის გაზგამანაწილებელი სადგურების მიმართულებით. ტექნიკური ხარვეზების გამო ოდორანტის ტრანსპორტირება ვერ განხორციელდა. აღნიშნული მიმართულებებით ოდორანტის ტრანსპორტირება განხორციელდება მიმდინარე წლის 21 ივნისს.
6/16/2017
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 19 ივნისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ზესტაფონი (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზედა საქარა) გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის...
6/16/2017
  გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 19 ივნისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თერჯოლის   (თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი სოფელი ღვანკითი) გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც...
6/15/2017
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 16 ივნისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება აჭარის გამზომი კვანძი (ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გვარა) გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის...