გენერალური დირექტორი

 
ჯაბა ხმალაძე გენერალური დირექტორი

განათლება
2002-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება
2011-2018 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი.

2010-2011 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის სამმართველო.

2008-2010 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შემოწმებისა და ფინანსური მონიტორინგის სამმართველო.

2007-2008 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მეთოდოლოგიური და ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი.

2007 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტი.

2006-2007 შპს „MJO“ ნოდარ მჭედლიშვილის იურიდიული სამსახურის იურისტი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები
2014 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ბიუჯეტის პროექტების შედგენა და განხილვა, სერტიფიკატი

2013 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, პროექტების მართვა, სერტიფიკატი

2013 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია, სერტიფიკატი

2013 Civil service bureau, E-GOVERMANCE, სერტიფიკატი

2012 MUK Training Center, ITIL Service Design, სერტიფიკატი

2011 MUK Training Center, ITIL version 3 Foundation Examination, სერტიფიკატი

2008 Energy Regulators Regional Association, Introduction to Elactricity Markets, სერტიფიკატი