გენერალური დირექტორი

 

მიხეილ შალამბერიძე
გენერალური დირექტორი
განათლება
1989 - 1991 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური ფაკულტეტი.
1983 – 1988 საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება
2019 წლის მაისი - 2019 წლის ოქტომბერი შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ გენერალური დირექტორის მოადგილე 
2015-2019 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ კომერციული დეპარტამენტის უფროსი
2008 – 2015 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის სამსახურის უფროსი
2005 –2008 შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია,“ საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებისა და მეტროლოგიის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
2004 – 2005 სს „იტერა - საქართველო,“ მთავარი მეტროლოგი
1997 – 2001 შპს „ბარალუსი,“ დირექტორის მოადგილე
1992 – 1996 კავთისხევის ღვინის ქარხანა, ინჟინერ - ტექნოლოგი
1988 – 1991 საწარმოო გაერთიანება „თბილლუდი“