გენერალური დირექტორის მოადგილეები

defoult-image.png
გიორგი მაჭავარიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე


განათლება
1992-1998 თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება
2013-2017 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2010-2013 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
2007-2010 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე.
2006-2007 სს ,,საქნავთობი’’-ის გენერალური ინსპექციის უფროსი.
2005-2006 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
2004-2005 სს ,,თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი’’, იურიდიული სამსახურის უფროსი.
2003-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, თბილისის და აღმოსავლეთ საქართველოს სააღსრულებო პოლიციის უფროსი.
2002-2003 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სააღსრულებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი.
1999-2002 თბილისის რეგიონული სამხედრო პროკურატურის გამომძიებელი.


ტრენინგები, სხვა მიღწევები
2013 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ,,შიდა აუდიტის გაძლიერებული კურსი - აუდიტის ეტაპები’’,  სერტიფიკატი.
2012 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ,,ეფექტიანობის აუდიტის საფუძვლები’’, სერტიფიკატი.
2012 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ,,რისკის განსაზღვრა და შეფასება’’, სერტიფიკატი.
2010 სახელმწიფო შიდა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ,,შესავალი აუდიტში’’, სერტიფიკატი.
2008 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ,,რისკის მართვა’’, სერტიფიკატი
2006 პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდები.
2003 GIZ- სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონი.