გენერალური დირექტორის მოადგილეები

გიორგი მაჭავარიანი
გიორგი მაჭავარიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე
ბიოგრაფია