ხელმძღვანელობა

გიორგი მაჭავარიანი
გიორგი მაჭავარიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე
 
თეა მარტყოფლიშვილი
თეა მარტყოფლიშვილი გენერალური დირექტორის ადმინისტრაცია
 
გიორგი ქარაზანიშვილი
გიორგი ქარაზანიშვილი იურიდიული დეპარტამენტი
 
ირაკლი თადიაშვილი
ირაკლი თადიაშვილი შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
 
გიორგი კაპანაძე
გიორგი კაპანაძე ექსპლუატაციისა და მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტი
 
მიხეილ შალამბერიძე
მიხეილ შალამბერიძე კომერციული დეპარტამენტი
 
დავით ჩიჩუა
დავით ჩიჩუა ბუნებრივი გაზის საგამოცდო ლაბორატორია
 
გიორგი რევაზიშვილი
გიორგი რევაზიშვილი შიდა მონიტორინგის დეპარტამენტი