ხელმძღვანელობა

მიხეილ შალამბერიძე
მიხეილ შალამბერიძე გენერალური დირექტორის მოადგილე
 
გიორგი მაჭავარიანი
გიორგი მაჭავარიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე
 
თეა მარტყოფლიშვილი
თეა მარტყოფლიშვილი გენერალური დირექტორის ადმინისტრაცია
 
გიორგი შემოზაშვილი
გიორგი შემოზაშვილი მთავარი ინჟინერი
 
გიორგი ქარაზანიშვილი
გიორგი ქარაზანიშვილი იურიდიული დეპარტამენტი
 
რევაზ ჩიკაშუა
რევაზ ჩიკაშუა კომერციული დეპარტამენტი
 
ირაკლი თადიაშვილი
ირაკლი თადიაშვილი შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
 
გიორგი ხახუბია
გიორგი ხახუბია ფინანსური დეპარტამენტი
 
სერგო გაბუნია
სერგო გაბუნია საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
 
გიორგი კაპანაძე
გიორგი კაპანაძე გაზიფიცირების სამსახური
 
დავით ჩიჩუა
დავით ჩიჩუა ბუნებრივი გაზის საგამოცდო ლაბორატორია