ხელმძღვანელობა

გიორგი მაჭავარიანი
გიორგი მაჭავარიანი გენერალური დირექტორის მოადგილე
 
მიხეილ შალამბერიძე
მიხეილ შალამბერიძე გენერალური დირექტორის მოადგილე
 
თეა მარტყოფლიშვილი
თეა მარტყოფლიშვილი გენერალური დირექტორის ადმინისტრაცია
 
გიორგი შემოზაშვილი
გიორგი შემოზაშვილი მთავარი ინჟინერი
 
გიორგი ქარაზანიშვილი
გიორგი ქარაზანიშვილი იურიდიული დეპარტამენტი
 
ირაკლი თადიაშვილი
ირაკლი თადიაშვილი შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
 
გიორგი კაპანაძე
გიორგი კაპანაძე გაზიფიცირების სამსახურის უფროსი
 
დავით ჩიჩუა
დავით ჩიჩუა ბუნებრივი გაზის საგამოცდო ლაბორატორია
 
გიორგი რევაზიშვილი
გიორგი რევაზიშვილი შიდა მონიტორინგის დეპარტამენტი