განცხადება

03/10/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გადავიდა ახალ მისამართზე - გლდანის საცხოვრებელი რაიონი, პირველი კვარტალის მიმდებარე ნაკვეთი N1/40, 0167 თბილისი, საქართველო.