შეჭრის სამუშაოები “ქუთაისი-სოხუმის” 500მმ მაგისტრალური გაზსადენზე

18/05/2018
შეჭრის სამუშაოები “ქუთაისი-სოხუმის” 500მმ მაგისტრალური გაზსადენზე