მიმდინარე პროექტები

# მუნიციპალიტეტი პროექტი დასრულების თარიღი კომლების რაოდენობა
1 ზუგდიდი დავითიანი 30.09.2019 193
2 ზუგდიდი ოქტომბერი 30.09.2019 427
3 ზუგდიდი დიდი ნეძის კახათი 30.09.2019 120
4 ზუგდიდი ჩხორია 30.09.2019 345
5 წალენჯიხა ქ. წალენჯიხა 05.04.2020 2897
6 ჩხოროწყუ დაბა ჩხოროწყუ 10.02.2020 1609
7 ლანჩხუთი ჭალა 08.11.2019 95
8 ლანჩხუთი აცანა 08.11.2019 408
9 ვანი უხუთი 26.09.2019 230
10 მარნეული მარადისი 13.08.2019 53
11 დუშეთი ლაზვიანი 15.102019 34
12 დუშეთი ბაგა 15.10.2019 111
13 დუშეთი საშაბურო 15.10.2019 53
14 დუშეთი ნაგლიანთკარი 15.10.2019 33
15 დუშეთი ყარსიმაანთკარი 15.10.2019 36
16 დუშეთი ბუჩაანთკარი, მაგუდა, ხამუშა 15.10.2019 58
17 ხარაგაული კიცხი 30.11.2019 425
18 ხარაგაული ლაშე 30.11.2019 196
19 ზესტაფონი ახალი სვირი 17.08.2019 147
20 თერჯოლა სკანდე 08.09.2019 215
21 თერჯოლა შიმშილაქედი 08.09.2019 39
22 ტყიბული ახალისოფელი 05.09.2019 166
23 საჩხერე ჩონთო 06.09.2019 27
24 ლანჩხუთი ჭინათი 31.08.2019 77
25 ზესტაფონი მარტოთუბანი 03.11.2019 229
26 ზესტაფონი სანახშირე 03.11.2019 118
27 ზესტაფონი რკვია 24.10.2019 158
28 მცხეთა ფრეზეთი 14.09.2019 40
29 მცხეთა ახალდაბა 14.09.2019 65
30 მცხეთა უფურეთი 14.09.2019 21