მიმდინარე პროექტები

# მუნიციპალიტეტი პროექტი დასრულების თარიღი კომლების რაოდენობა
1 გარდაბანი ფოლადაანთკარი 12.08.2017 585
2 მარტვილი ვედიდკარი 12.08.2017 449
3 კასპი მეტეხი 17.10.2017 1128
4 კასპი გომი 597
5 კასპი ნიაბი
6 კასპი ზემო ჩოჩეთი 31.10.2017 340
7 კასპი ახალქალაქი 800
8 კასპი ზემო ხანდაკი 730
9 გორი ზერტი 22.08.2017 900
10 ხაშური აგარები 08.07.2017 76
11 ხაშური ახალსოფელი 226
12 ხაშური დიდი სატივე
13 ხაშური პატარა სატივე
14 ლაგოდეხი ბაისუბანი 05.11.2017 329
15 ლაგოდეხი პატარაგორი 149
16 ლაგოდეხი გელათი 114
17 ლაგოდეხი განათლება 174
18 ლაგოდეხი ზემო მსხალგორი 343
19 ლაგოდეხი ქვემო მსხალგორი
20 ყვარელი საბუე 13.07.2017 534
21 ყვარელი ზინობიანი 122
22 ოზურგეთი წვერმაღალა 12.08.2017 150
23 ლანჩხუთი წყალწმინდა 524
24 ლანჩხუთი ჯაპანა 17.10.2017 102
25 ლანჩხუთი ქვიანი 318
26 ლანჩხუთი ჭყონაგორა 216
27 ლანჩხუთი ჩოლობარგი 220
28 ლანჩხუთი ნიგოითი 289
29 ხარაგაული ჯაფარაული 29.05.2017 118
30 ხარაგაული ისლარი 86
31 ზუგდიდი ნაცატუ 21.10.2017 206
32 ზუგდიდი ურთა 339
33 ქარელი მოხისი   512
34 ამბროლაური წესი   356
35 ონი სორი   250