მიმდინარე პროექტები

# მუნიციპალიტეტი პროექტი დასრულების თარიღი კომლების რაოდენობა
1 ზუგდიდი დავითიანი 30.09.2019 193
2 ზუგდიდი ოქტომბერი 30.09.2019 427
3 ზუგდიდი დიდი ნეძის კახათი 30.09.2019 120
4 ზუგდიდი ჩხორია 30.09.2019 345
5 წალენჯიხა ქ. წალენჯიხა 05.04.2020 2897
6 ჩხოროწყუ დაბა ჩხოროწყუ 10.02.2020 1609