ბაზრის კვლევა ტყე-კაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით

10/10/2018
 
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას.  
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 19 ოქტომბრის 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება.
ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: tender@ggtc.ge .
აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები ძალაში უნდა იყოს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.
ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკური დავალება, ტყეკაფვის ძირითადი მონაცემები, აღრიცხვის მასალა, GIS ფაილები და რუკები (დანართი #1; დანართი#2 დანართი #3; დანართი #4 და დანართი #5) იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე:
https://drive.google.com/drive/folders/1rd1g8DF6XqDe9sNMkmwYvOYNyE4gBEk7
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.