ბაზრის კვლევა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის მიზნით

24/10/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ 17 (ჩვიდმეტი) ობიექტზე გეგმავს ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვას თანმდევი მონტაჟით.
გთხოვთ, მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს გამოგვიგზავნოთ შევსებული ცხრილი. კერძოდ: შესასყიდი ობიექტის ღირებულება, მოწოდების ვადა, მწარმოებელი ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და მიუთითოთ თუ აკმაყოფილებთ შემსყიდველი ორგანიზაციის სავალდებულო მოთხოვნებს.
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: tender@ggtc.ge  
 დანართი
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.