გლდანის საცხოვრებელი რაიონი, პირველი კვარტალის მიმდებარე ნაკვეთი N1/40, 0167. თბილისი, საქართველო

2 24 40 48

www.ggtc.ge