ლელუბანში მიმდინარე გაზიფიცირების სამუშაოები

23/10/2018


შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელუბანში, პროექტის მიხედვით გაზიფიცირებისათვი საჭირო სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებს, რომლის ფარგლებში აიგება 10267 გრძივი მეტრი გაზსადენი და სოფელ ლელუბნის მოსახლეობას საშულებას მისცემს ჩაერთოს ბუნებრივი გაზის საერთო ქსელში.
კომპანია საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე 2012 წლიდან ახორციელებს ქვეყნის გაზიფიცირებისათვის საჭირო სამუშაოებს.