ტენდერები

24/03/2016
საჩხერე - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 118,7-133,3 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 საჩხერე
24/03/2016
ზესტაფონი - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 156,5-175 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 ზესტაფონი
24/03/2016
ხაშური - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 111,4-118,6 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 ხაშური
04/03/2016
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ახმეტისა და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების გაზიფიცირების მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, დოკუმენტაცია განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: axali proeqtebi - bazris kvleva
20/01/2016
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ აცხადებს ტენდერს ქ. ტყიბულში საავტომობილო გზისა და ტროტუარის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვაზე (CPV კოდი 45233110; 45233161).   შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე; სავარაუდო ღიღებულება: 30950 ლარი.   დეტალური ინფორმაციისათის გთხოვთ იხილოთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (www.procurement.gov.ge) შპს „საქართველოს გაზის...
  ... 373839