ტენდერები

04/05/2016
შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" მიერ გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების (ლელიანი, ბებურიანი, ბალთა, მირსკისეული, აბაშისწილი, ქალქვა, ნამესრალი) გაზიფიცირების სამუშაოების დასრულებასთან დაკავშირებით. სატენდერო პირობების შესაბამისად სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 კალენდარულ დღეში. აღნიშნული განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ წინა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სრულად არ...
24/03/2016
ჭიათურა - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 138.6-156.5 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:2016-02-16 ჭიათურა
24/03/2016
საჩხერე - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 118,7-133,3 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 საჩხერე
24/03/2016
ზესტაფონი - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 156,5-175 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 ზესტაფონი
24/03/2016
ხაშური - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 111,4-118,6 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 ხაშური
  ... 37383940