ტენდერები

13/06/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება.
31/05/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ტყე-კაფვის მომსახურების  შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. 
25/04/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება
24/04/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება.
19/04/2019
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ახორციელებს ბაზრის კვლევას გაზიფიცირების სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშრირებით. 
  123456789 ...