ტენდერი - ტყის მასივის გაკაფვა

24/03/2016
საჩხერე - „საგურამო-ქუთაისის“ მაგისტრალური გაზსადენის 118,7-133,3 კმ-ებს შორის საექსპლუატაციო დერეფანში არსებული ტყის მასივის გაკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის დამატებითი მასალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: 2016-02-16 საჩხერე