ბაზრის კვლევა ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით

15/08/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება. ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: tender@ggtc.ge . აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები ძალაში უნდა იყოს 20 სამუშაო დღის განმავლობაში. ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვისთვის საჭირო ტექნიკური დავალება, ტყეკაფვის ძირითადი მონაცემები, აღრიცხვის მასალა და GIS ფაილები (დანართი #1; დანართი#2 დანართი #3 და დანართი #4) იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე: https://drive.google.com/drive/folders/1tL_0jyld8Osplahu6GYXS5lXmx3DOxwZ წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.