ახალი ამბები

09/09/2019
​საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, კარდენახის გგს-ის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეასრულებს
04/09/2019
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, სამტრედიის გგს-ის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეასრულებს
02/09/2019
​საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, კაჭრეთის გგს-ის სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეასრულებს
01/09/2019
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ,,საგურამო-ქუთაისის“ DN 500მმ მაგისტრალური გაზსადენის ქუთაისი 1-ის განშტოებაზე, ჩატარდება სამუშაოები ახალი გგს-ის შეჭრასთან დაკავშირებით