ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

31/03/2020
გაცნობებთ, რომ,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 1 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ფოთისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში.
31/03/2020
გაცნობებთ, რომ,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 1 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
30/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ,“ მიმდინარე წლის 30 მარტს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
30/03/2020
გაცნობებთ, რომ,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 31 მარტს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება  მარნეულის მუნიციპალიტეტში.
30/03/2020
გაცნობებთ, რომ,შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 30 მარტს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.