ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

22/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 22 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, სენაკისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში.
20/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 20 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
15/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 15 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, ქალაქ ფოთში და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.
15/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 15 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, თბილისში.
13/01/2021
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანისიის“, მიერ მიმდინარე წლის 13 იანვარს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, კახეთის მიმართულებით
  123456789 ...