ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

26/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 27 მარტს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება, კახეთის რეგიონში.
25/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 25 მარტს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში.
25/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 26 მარტს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში.
24/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 24 მარტს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება,
16/03/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 16 მარტს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება კახეთის რეგიონში
  123456789 ...