ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

2/19/2019
​გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 20 თებერვალს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში
2/19/2019
​გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 20 თებერვალს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
2/19/2019
​გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 20 თებერვალს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
2/18/2019
​გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 19 თებერვალს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისის მუნიციპალიტეტში
2/18/2019
​გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 19 თებერვალს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
  123456789 ...