ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

22/05/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 22 მაისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში.
21/05/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 21 მაისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ახალციხის მუნიციპალიტეტში.
20/05/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 20 მაისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება დასავლეთის მიმართულებით
19/05/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის," მიერ მიმდინარე წლის 19 მაისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ხაშურის მუნიციპალიტეტში.
15/05/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის, მიერ მიმდინარე წლის 15 მაისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება კახეთის მიმართულებით.
  123456789 ...