ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

10/04/2020
გაცნობებთ, რომ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 10 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
07/04/2020
გაცნობებთ, რომ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 8 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში.
02/04/2020
გაცნობებთ, რომ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 3 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
02/04/2020
გაცნობებთ, რომ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 3 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
02/04/2020
გაცნობებთ, რომ, შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ, მიმდინარე წლის 3 აპრილს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება კახეთის რეგიონში.
  123456789 ...