ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

16/06/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 16 ივნისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება საჩხერისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტებში.
10/06/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 11 ივნისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
08/06/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 10 ივნისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში.
08/06/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 9 ივნისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გორის მუნიციპალიტეტში.
05/06/2020
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“, მიერ მიმდინარე წლის 5 ივნისს, განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში.
  123456789 ...