ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

14/12/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
12/12/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში
11/12/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება 
11/12/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში
10/12/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ქარელის მუნიციპალიტეტში