ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

24/07/2017
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია გაცნობებთ, რომ 2017 წლის, 20 ივლისს ოდორანტის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელებულიყო: აჭარის გამზომი კვანძისა და ქუთაისი 1-ის  გაზგამანაწილებელი სადგურების მიმართულებით. ტექნიკური ხარვეზების გამო ოდორანტის ტრანსპორტირება ვერ განხორციელდა. აღნიშნული მიმართულებებით ოდორანტის ტრანსპორტირება მოხდება მიმდინარე წლის 25 ივლისს.
19/07/2017
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 20  ივლისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება აჭარის გამზომი კვანძისა (ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გვარა) და ქუთაისი 1-ის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მუხიანი)   გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე.ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს...
17/07/2017
  გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 17  ივლისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება დმანისის  რაიონში გომარეთის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე.ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს...
12/07/2017
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 13 ივლისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის რაიონში, შპს „ნასა +“-ის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს...
07/07/2017
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 10 ივლისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება თბილისში, ნავთლუღის  გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს...