ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

15/06/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 18 ივნისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნასაკირალის გაზგამანაწილებელი სადგურის  პრომეთე დვაბზუს მიმართულებით. ოდორანტის გადაზიდვა მოხდება სამტრედიის  მუნიციპალიტეტშიც,  სამტრედიის  გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის...
04/06/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 5 ივნისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ციხისძირის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. ოდორანტის გადაზიდვა მოხდება თიანეთის მუნიციპალიტეტშიც, სოფლების: ზარიძეების, ჟებოტასა და თიანეთის გაზგამანაწილებელი სადგურების მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე...
01/06/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 1 ივნისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ქარელის მუნიციპალიტეტში, აგარის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. „საქართველოს გაზის...
28/05/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 30 მაისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ხაშურის მუნიციპალიტეტში, „ხაშური 2“-ის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს...
28/05/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 28 მაისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში - ოზურგეთის, ლაითურის, ჩოხატაურის, ურეკისა  და პრომეთე დვაბზუს გაზგამანაწილებელი სადგურების მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის...