ბუნებრივი გაზის ოდორიზება

16/07/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 18 ივლისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, „სოკარ კორჯია გაზი ნორიო 2“-ის გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ...
16/07/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 17 ივლისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდისწყაროს, ასევე ასპინძის მუნიციპლაიტეტის სოფელ დამალის გაზგამანაწილებელი სადგურების მიმართულებით. ოდორანტი გადაიზიდება ახალციხის მუნიციპალიტეტშიც, ჭაჭარაქის (მუსხის) გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებითაღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან...
11/07/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 13 ივლისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს "ინტერ გაზის"  გაზგამანაწილებელი  სადგურის   მიმართულებით.აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს...
09/07/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 9 ივლისს  განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს "საგურამოს საფეხბურთო კომპლექსის" გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით.  აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს...
09/07/2018
გაცნობებთ, რომ „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მიერ მიმდინარე წლის 11 ივლისს განხორციელდება ოდორანტის ტრანსპორტირება,  დედოფლისწყაროს გაზგამანაწილებელი სადგურის მიმართულებით. აღნიშნული ქმედება აუცილებელია ბუნებრივი გაზის ოდორიზების უწყვეტი პროცესიდან გამომდინარე. ოდორანტის ტრანსპორტირების პროცესში, შესაძლოა დაფიქსირდეს ნივთიერების მცირე სუნი, რაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. „საქართველოს გაზის...