ტენდერები

06.03.2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას დასალუქი მავთულის შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, 2018 წლის 09 მარტის ჩათვლით წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1 შევსებული ფორმით; დანართი N1 2.მითითება იმის შესახებ, რომ შემოთავაზებული...
28.02.2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ გეგმავს სპეცტანსაცმლის და აღჭურვილობის შესყიდვას, რისთვისაც  ახორციელებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, 2018 წლის 06 მარტის 18:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ წარმოდგენილი წინადადების მოქმედების ვადა ძალაში უნდა იყოს...
27.02.2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ გეგმავს მილების და ფოლადის ნამზადის შესყიდვას, რისთვისაც  ახორციელებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, 2018 წლის 02 მარტის 15:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი. გაითვალისწინეთ რომ თქვენ მიერ წარმოდგენილი წინადადების მოქმედების ვადა ძალაში უნდა იყოს...
27.02.2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას ქანჩ-ჭანჭიკების შესყიდვის მიზნით.  იხილეთ დანართი ქანჩ-ჭანჭიკები გთხოვთ, 2018 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1 შევსებული ფორმით; 2.მითითება იმის შესახებ, რომ...
22.02.2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ გეგმავს ბურთულოვანი ონკანების, ნემსა ვენტილის, საკვალთის (ზადვიჟკა), დამცავი სარქველის, მაღალი წნევის რეგულატორის, ხმაურდამხშობის და ფილტრის შესყიდვას, რისთვისაც  ახორციელებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, 2018 წლის 26 თებერვლის 18:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ...
[Error loading the WebPart 'AttachmentImageGallery' of type 'AttachmentImageGallery']