ტენდერები

15/05/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ რეგულატორების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 17 მაისს, სამუშაო დღის ბოლომდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების...
30/04/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ მილებისა და ლითონის ნამზადის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2018 წლის 03 მაისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ...
23/04/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ჩიტაურების, ჭალისოფლის და ზენუბანის; სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო შესრულების ვადის დადგენის მიზნით ვახორციელებთ ბაზრის...
19/04/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების: ჭოეთის, თავწყაროს, საბათლოს, ფიროსმანის, სამთაწყაროს, არხილოსკალოს, ზემო და ქვემო ქედის. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო...
18/04/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ:  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი: ჩიხორის;  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელები: ქვედა მესხეთისა და ზედა მესხეთის. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო შესრულების...