ტენდერები

19/06/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს სპეციალიზირებული დანიშნულების მძიმე ავტომანქანების შესყიდვას. აღნიშნული ავტომანქანების ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართებში. ობიექტური სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო მიწოდების ვადის დადგენის მიზნით, სატენდერო პროცედურების დაწყებამდე, ვახორციელებთ ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, მიმდინარე წლის 26 ივნისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია...
18/06/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ მილის მაძიებელი ლოკატორის (გენერატორით) და ინფრაწითელი პოლარიზებული სპექტრომეტრის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას . (იხილეთ დანართი N1) გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით. გაითვალისწინეთ რომ...
18/06/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს  ბაზრის   კვლევას   დანართი N1-ით   განსაზღვრული საქონლის, მილების  შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 22 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, გაითვალისწინეთ რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი წინადადების მოქმედების...
18/06/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს  ბაზრის   კვლევას  დანართი #1 განსაზღვრული საქონლის , ბურთულოვანი ონკანების  შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 22 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, გაითვალისწინეთ რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი წინადადების...
18/06/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს   ბაზრის   კვლევას დანართი N1   განსაზღვრული საქონლის (ბორბლებიანი ექსკავატორი, მუხლუხებიანი ექსკავატორი (20-23ტ) და მუხლუხებიანი ექსკავატორი (30-32ტ)) შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 20 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების...