ტენდერები

6/18/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს  ბაზრის   კვლევას  დანართი #1 განსაზღვრული საქონლის , ბურთულოვანი ონკანების  შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 22 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით, გაითვალისწინეთ რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი წინადადების...
6/18/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს   ბაზრის   კვლევას დანართი N1   განსაზღვრული საქონლის (ბორბლებიანი ექსკავატორი, მუხლუხებიანი ექსკავატორი (20-23ტ) და მუხლუხებიანი ექსკავატორი (30-32ტ)) შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 20 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების...
6/6/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ბაზრის კვლევას დანართი 1-ით განსაზღვრული საქონლის (ბუნებრივი გაზის ტურბინული მრიცხველის) შესყიდვის მიზნით. დანართის სანახავად გადადით ბმულზე: დანართი 1 გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 08 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების...
5/30/2018
გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა შემდეგი მუნიციპალიტეტების სოფლების გაზიფიცირების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერები: 1. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების – თერგვისისა და ხიდისთავის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვა; 2. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების - არხილოსკალოსა და ქვემო ქედის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვა; 3. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლის – ზემო ქედის გაზიფიცირების სამუშაოების შესყიდვა; 4. დედოფლისწყაროს...
5/23/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია” დანართი #1-ით განსაზღვრული საქონლის (ბუნებრივი გაზის ავტომატური ოდორიზაციის კომპლექსის) შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 24 მაისს, სამუშაო დღის ბოლომდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). საქონლის ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით...
  123456789 ...