ტენდერები

26/10/2018
​გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს მძიმე ტექნიკის საბურავების შესყიდვას თანმდევი მომსახურებით.
24/10/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ 17 (ჩვიდმეტი) ობიექტზე გეგმავს ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვას თანმდევი მონტაჟით.
10/10/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას.   აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 19 ოქტომბრის 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება.
04/09/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების  შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 14 სექტემბრის დღის ბოლომდე წარმოგვიდგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის შესახებ. ასევე გასაწევი მომსახურების ღირებულება და ვადა. აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები...
04/09/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების  შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 14 სექტემბრის დღის ბოლომდე წარმოგვიდგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის შესახებ. ასევე გასაწევი მომსახურების ღირებულება და ვადა. აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ფასები...
  123456789 ...