ტენდერები

27/12/2018
​გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ახორციელებს ფასთა კოტირების საშუალებით მძიმე სპეცტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა
12/11/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს ერთი ცალი ბუნებრივი გაზის ნაკადური ქრომატოგრაფის შესყიდვას თანმდევი მონტაჟით. 
12/11/2018
გაცნობებთ, რომ შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია" ახორციელებს ფასთა კოტირებას სიმკვრივის მზომ ,,КУРС 02Д”-სთან თავსებად ლოგერების შესყიდვაზე (იხილეთ ტექ.დავალება და დანართი #1). 
26/10/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“  გეგმავს DMR სტანდარტის, კავშირგაბმულობის საშუალებების შესყიდვას.
26/10/2018
​გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს მძიმე ტექნიკის საბურავების შესყიდვას თანმდევი მომსახურებით.
  123456789 ...