ტენდერები

19/07/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას ბორბლებიანი ექსკავატორის (ბეკო ლოუდერი) შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 23 ივლისის, სამუშაო დღის ბოლომდე  წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1 შევსებული ფორმით; 2...
11/07/2018
  გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ქემფერის, ცოცხნარას, ოძისის, ცივწყაროს, ცედანის, წაბლოვანას და ქვემო აძვისის გაზიფიცირების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო შესრულების ვადის დადგენის მიზნით ვახორციელებთ ბაზრის...
27/06/2018
გაცნობებთ, რომ შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ორი ერთეული მეორე კლასის ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, მიმდინარე წლის 02 ივლისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია: შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მონაცემების სრული აღწერილობა დანართი #1-ის მოთხოვნათა შესაბამისად (შენიშვნა: აღნიშნული მონაცემები არის მინიმალური და შემოთავაზების დროს...
26/06/2018
  გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლელუბანის აგარაკების, სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ - მეორე ნოსირის, ქალაქ მარტვილის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ზედა აჭყვის და ქვედა აჭყვის , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების - მუხიანის და ბროწეულას...
20/06/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საღებავებისა და შესაღები მასალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2018 წლის 25 ივნისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით...
  123456789 ...