ტენდერები

03/07/2019
​გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ განსხვავებული კონფიგურაციის ავტომობილების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას.  
13/06/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება.
31/05/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ტყე-კაფვის მომსახურების  შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. 
25/04/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება
24/04/2019
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება.
  123456789 ...