ტენდერები

6/27/2018
გაცნობებთ, რომ შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ორი ერთეული მეორე კლასის ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს  ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, მიმდინარე წლის 02 ივლისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია: შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მონაცემების სრული აღწერილობა დანართი #1-ის მოთხოვნათა შესაბამისად (შენიშვნა: აღნიშნული მონაცემები არის მინიმალური და შემოთავაზების დროს...
6/26/2018
  გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი პროექტების განხორციელება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ლელუბანის აგარაკების, სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ - მეორე ნოსირის, ქალაქ მარტვილის, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ზედა აჭყვის და ქვედა აჭყვის , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების - მუხიანის და ბროწეულას...
6/20/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საღებავებისა და შესაღები მასალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, 2018 წლის 25 ივნისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით...
6/19/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს სპეციალიზირებული დანიშნულების მძიმე ავტომანქანების შესყიდვას. აღნიშნული ავტომანქანების ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართებში. ობიექტური სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო მიწოდების ვადის დადგენის მიზნით, სატენდერო პროცედურების დაწყებამდე, ვახორციელებთ ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, მიმდინარე წლის 26 ივნისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია...
6/18/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ მილის მაძიებელი ლოკატორის (გენერატორით) და ინფრაწითელი პოლარიზებული სპექტრომეტრის შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას . (იხილეთ დანართი N1) გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ივნისის, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით. გაითვალისწინეთ რომ...
  123456789 ...